رتبه

نام وآدرس وبلاگ

تاریخ وعنوان آخرین مطلب سال 1385

تاریخ وعنوان اولین مطلب سال1386

فاصله زمانی تا۷ فروردین ماه86

۱ 

اخبار ارتباطات

http://mahmoodspace.blogfa.com/

29اسفند

(بهارمی آید)

1فروردین

بهـار در كـوچه مـا)

0

۲ 

مدادسیاه

http://shakerane.blogfa.com/

29اسفند

(به نام شما)

2فروردین

(شجریان)

2

۳ 

ارتباطات نامه

http://ertebatat.blogsky.com/

29اسفند

(آن لحظه تحویل)

3فرورین

( گزارشی از تظاهرات در دنیای مجازی)

3

۴ 

ایستگاه

http://eistgah.blogfa.com/

26اسفند

(تجمع اعتراض آميز به) 

2فروردین

(شکارتو)

5

 ۵

منتقدارتباطات

http://www.montaghed.blogfa.com

 

26اسفند

(خطرچپ در...)

3فروردین

(فرصتی که اصلاح طلبان....)

۶

۵ 

ترجمه مطبوعاتی

http://press.blogfa.com/

29 اسفند

(طه یاسین رمضان...)

6فروردین

(سال نومبارک)

6

۵ 

ماهنامه تخصصی افق

http://mahnamehofogh.blogfa.com/

 

30بهمن

( What Newsroom Leaders ...)

مطلب جدید ندارد

6

۶ 

ارتباطات ایده آل

http://mfatorehchi.blogfa.com/

28 اسفند

(شادباش نوروزی)

مطلب جدید ندارد

8

۶ 

خبرنگاری تلویزیونی

http://abedini85.persianblog.ir/

 

26اسفند

(تلویزیون های خبری...)

5فروردین

(دانستنیهای تصویربرداری)

8

۶ 

بازارپیام

http://bazarepayam.blogfa.com/

28 اسفند

(بهار می آید)

مطلب جدید ندارد

8

۷ 

به نوشت

http://behrooz200.blogfa.com/

27اردیبهشت

(اولین روزنامه...)

مطلب جدید ندارد

9

 ۷

امیدجهانشاهی-مدیریت رسانه

http://omidjahanshahi.persianblog.ir

27اسفند

(نورباران باد روز از نو شدن نوروز  )

7فروردین(گشت ومی گذریم)

9

 ۷

ارتباطات-مدیریت رسانه

http://mediamanagement.blogfa.com

27اسفند

(آخرین سوتی های...)

مطلب جدید ندارد

9

 ۸

خبرنویس

http://khabarnevis.blogfa.com/

25اسفند

(زمین بهار را...)

مطلب جدید ندارد

11

 ۹

ارتباطات دات کام

http://mousavionline.blogfa.com/

21اسفند

(آموزش)

مطلب جدید ندارد

15

۱۰ 

اردیبهشت

http://lingocastle.blogfa.com/

20اسفند

سایت تخصصی مطالعات ارتباطات)

مطلب جدید ندارد

16

۱۱ 

ارتباط

http://sadjad-1.blogfa.com/

 

15اسفند

(دیدار بچه های روابط عمومی...)

مطلب جدید ندارد

21

۱۱ 

پرانتز

http://parantez.blogsky.com/

15اسفند

(تلاش کنیم تا نمره...)

مطلب جدید ندارد

21

۱۲ 

ارتباطات اجتماعی

http://azarbakhsh.blogfa.com/

13اسفند

(نوشتن برای وب)

مطلب جدید ندارد

23

۱۲ 

چاپار

http://chappar.blogspot.com/

 

13اسفند

(جهانی شدن ارتباطات...)

7فروردین

(هرنفسی نو می شود)

23

۱۳ 

Top news

http://softnews.blogfa.com/

9اسفند

(آرزوی موفقیت ...)

مطلب جدید ندارد

27

۱۴ 

ارتباط گران

http://communicators.blogfa.com/

 

6اسفند

( بررسی علل حذف منابع اخبار در رسانه‌ها)

مطلب جدید ندارد

30

۱۵ 

حلقه وصل

http://halqe.blogfa.com/

2اسفند

(هدیه به حلقه وصل)

مطلب جدید ندارد

34

نکاتی که در تنظیم جدول فوق در نظر گرفته شده است:

1-اسامی فوق از وبلاگ جناب آقای دکتر مسعودی استخراج گردیده است.

2-فقط وبلاگها مورد بررسی قرارگرفته اند و از وب سایت چشم پوشی شده است.

3.چون این تحقیق در تاریخ 7فروردین ماه 86انجام شده حتی در مورد وبلاگهایی هم که مطلب جدید نداشته اند فاصله زمانی تا این تاریخ حساب شده است.

4-این رتبه بندی صرفا براساس فاصله زمانی می باشد وبه هیچ عنوان محتوای علمی مطالب منظور نشده است.

 از تحلیل وبلاگهای فوق نکات زیر حاصل می شود:

۱- از۲۳ وبلگ فوق ۱۴وبلاگ(۶۱٪) مطلب جدید ندارندو۹وبلاگ(۳۹٪) تا تاریخ ۷فروردین ماه۸۶ به روز شده اند.

۲-درمیان وبلاگهای فوق وبلاگ های اخبار ارتباطات بدون تعطیلی و مدادسیاه با ۲روز فاصله زمانی به روز ترین وبلاگ ها محسوب می شوند.

۳-وبلاگهای فوق بطور میانگین ۱۳ روز در تعطیلات آخرسال ونوروز به سر برده اند.