نگاهي به آخرين آمارهاي جهاني


جمعيت کنوني ساکن کره زمين: 5,840,000,000 نفر
ميزان تولد: نفر/ در هر ثانيه 4,44
ميزان مرگ و مير: نفر/ در هر ثانيه 1,67
ميزان رشد جمعيت (نسبت تولد به مرگ): نفر/ در هر ثانيه 2,42

اقتصاد و حکومت
هزينه‌هاي نظامي در سال جاري: 60,000ميليون دلار / ساعت
هزينه‌هاي آموزشي در سال جاري : 108ميليون دلار / ساعت 

کشورهاي عضو سازمان ملل متحد 192
اتومبيل‌هاي توليد شده در سال جاري: در هر ساعت 4,104
دوچرخه‌هاي توليد شده در سال جاري: درهر ساعت 12,456
کامپيوترهاي فروخته شده در سال جاري: درهر ساعت 9,612

وضعيت آموزشي
کتاب‌هاي به چاپ رسيده در سال جاري: درهر ساعت 108
روزنامه‌هاي منتشر شده در سال جاري: درهر ساعت 60,000
تماشاچيان سينماها در سال جاري: درهر ساعت 1,450,800
تراکم ساعات انتظار دانلود از اينترنت: 4,466,800

محيط زيست
ميزان تخريب جنگل‌ها در سال جاري: 1296هکتار / ساعت
به هدر رفتن زمين‌هاي مستعد توسط فرسايش خاک: 720هکتار / ساعت 
اوج فرسايش خاک از زمينهاي زراعي: 2,7تن / ميليون / ساعت 
کربن دي اکسيد توليد شده: 2,5تن / ميليون / ساعت
بيابان‌زايي در نتيجه سوءمديريت: 1692جريب / ساعت
مسافت‌هاي پيموده شده فضايي در منظومه شمسي: 66,600ساعت
وزن کره زمين: 6,575,000 تريليون تن
ميزان سن کره زمين: 4,527,642,531سال
اصابت‌هاي نوراني به کره زمين: 360,000ساعت
ميزان کلي تخريب‌هاي زيست محيطي: 14,800تن / ساعت 
مقدار ماهي‌هاي صيد شده در سال جاري: 10,440 تن / ساعت 

تغذيه
ميزان غذاي توليد شده در سال جاري: 0,08تن / ثانيه
مقدار کالري به مصرف رسيده در سال جاري: 1,372,666ميليون / ثانيه 
مقدار پروتئين به مصرف رسيده در سال جاري: 47855ميليون گرم/ ثانيه 
کودکان مبتلا به سوء تغذيه: نفر 180,000,000
جمعيت گرسنگان: نفر 237,750,000
جمعيت گرسنگان جان باخته: 0.33 نفر/ ثانيه
مقدار هزينه شده جهت ديابت در آمريکا: 1078دلار/ ثانيه

آب
مقدار آب مصرف شده در سال جاري: 479بيليون ليتر / ساعت
مرگ و مير ناشي از بلاياي مرتبط با آب: 0.16نفر / ثانيه 

انرژي
مقدار انرژي توليد شده در سال جاري: 377.9 تن ذغال سنگ / ثانيه 
مقدار انرژي مصرف شده: 358.3تن ذغال سنگ / ثانيه 
مقدار ذغال سنگ مصرف شده: 114.6تن ذغال سنگ / ثانيه 
مقدار نفت مصرف شده: 138.2بيليون / ثانيه 
ميزان انرژي تابيده شده خورشيدي به سطح زمين: 86,899بيليون / ثانيه 

بهداشت
مرگ و مير ناشي از بيماري‌هاي مسري: 1980نفر / ساعت
مرگ و مير کودکان زير پنج سال: 1260نفر / ساعت
تعداد سقط جنين: 5251نفر / ساعت 
تعداد سقط جنين‌ها به جهت سلامتي مادران: 147نفر / ساعت 
مرگ ناشي از زايمان: 72نفر / ساعت
مبتلا شده به ايدز: نفر 30,000,000
مجموع مرگ ناشي از ايدز: نفر 6,400,000
مجموع مرگ ناشي از سرطان: 720 نفر / ساعت
مجموع مرگ ناشي از مالاريا: 115نفر / ساعت
مجموع مرگ ناشي از مصرف دخانيات: 360نفر / ساعت
مقدار سيگار توليد شده: 631ميليون / ساعت
مجموع مرگ ناشي از مواد شيميايي: 2 نفر / ساعت
کودکان متولد شده از مادران زير 19 سال: 1800نفر / ساعت
مجموع مخارج بهداشت و سلامت در دنيا: 136ميليون دلار / ساعت
مجموع مخارج مصرف شده در ارتباط با داروهاي غير مجاز: 114ميليون دلار / ساعت
مجموع مخارج مصرف شده در ارتباط با الکل و دخانيات: 15ميليون دلار / ساعت
مجموع مخارج مصرف شده در ارتباط با عطريات: 0.5ميليون دلار / ساعت
مخارج تلفات ناشي از حوادث رانندگي: 31ميليون دلار / ساعت

در هنگام برگردان آمار برخي ارقام سخت غير قابل باور مي نمود و برخي تأسف بار، دنيايي که بودجه مصروف نظامي‌اش 600 برابر بودجه آموزشي است اين مفهوم را مي‌رساند که توجه دولتهاي حاضر به قدرت و اسباب و تجهيزات نظامي 600 برابر اهميت به آموزش جمعيت خويش است. آيا به راستي تصميم گيرنده اصلي ملت است! و اين در حالي است که هر ثانيه يک نفر در اثر فقر و گرسنگي جان مي بازد و ميزان تخريب جنگل‌ها و مراتع ارقامي سرسام آور است‌. به باور صاحبنظران و متخصصان امر اگر همين روند ادامه داشته باشد بشر در زماني کوتاهي قريب به يک دهه با بحران بسيار جدي مواجه خواهد شد‌، اظهار نظر استفن هاوگينک در اين باب شايد درخور تأمل باشد‌؛ سير کنوني تخريب زيست محيطي انسان امروز در حدي است که براي ادامه و بقاي حيات مي‌بايست به فکر استقرار در کرات ديگر بود‌.
 

 منبع:گروه مارشال

/ 1 نظر / 11 بازدید