مقايسه وب سايت و وبلاگ

در نگاه اول وب سايت و وبلاگ شبيه هم به نظر مي رسند، اما دقيق تر که مي شويم تفاوت هاي زيادي را بين اين دو مي بينيم. وب سايت " جايگاهي در اينترنت است که در آن مي توان اطلاعاتي را در مورد سازمانها، شرکت ها و افراد بدست آورد. وبلاگ" وب سايت پويايي است که متعلق به شخص يا اشخاصي است و در برگيرنده اطلاعاتي راجع به موضوع يا موضوعات گوناگون است". پذيرفتن اين تعريف ها مي تواند شروعي براي مقايسه اين دو باشد؛ بدين منظور، ابتدا به مشابهت ها و سپس به تفاوتها مي پردازم

ادامه

/ 0 نظر / 12 بازدید