رتبه بندی وبلاگ های اساتید ارتباطات براساس فاصله زمانی ۸۵ و۸۶

 رتبه

نام وبلاگ

 تاریخ وعنوان آخرین مطلب سال 1385 تاریخ وعنوان اولین مطلب سال1386  فاصله زمانیتا۷ فروردین ماه86

 ۱

دکتر یونس شکرخواه  29اسفند 

(سال نو مبارک)

۲فروردین

(وبلاگ تازه:شبکه)

 ۲

 ۱

دکتر امید مسعودیاسفند 

(کارشناسی ارشدتبلیغ...)

 ۱فروردین

(سال نو مبارک)

 ۲

 ۲

دکترشادی ضابط اسفند 

(به بهانه هفت سنگ)

 فروردین

(وبلاگهای خواندنی...)

 ۳

 ۳

دکتراسدی طاری  29اسفند 

(سال86مبارک)

  ۴فروردین 

(آشنایی با بلوتوث)

 ۴

 ۴

دكتر شاه‌محمدی 29اسفند 

(عیدمبارک)

 ۵فروردین

(161میلیاردگیگا بایت...)

 ۵

 ۵

 29اسفند 

(استقلال به...)

 ۷فروردین

(سال نومبارک)

 ۷

 ۶

دکتر حمید ضيايی‌پرور اسفند 

(برنامه من...)

 مطلب جدیدندارد

 ۸

 ۶

 دكتر عباس كاظمی اسفند 

(خصیصه های عقلانیت...)

 مطلب جدیدندارد

 ۸

 ۳

دکتر حسن اردستانی اسفند 

/ 1 نظر / 15 بازدید
منتقد ارتباطات

سلام واقعا دلم سوخت که چرا ما به عنوان دانشجو بايد اينهمه مطلب بنويسيم و شما به بررسی اساتيدی بپردازيد که در وبلاگشان به غير از مطالب کم اهميت هيچ رويت نمی شود بهتر نبودمقايسه بين وبلاگ اساتيد و دانشجويان انجام ميداديد تا مشخص شود فاصله بين اساتيد با دانشجويان حتا در توليد علم چقد است. با ارادت