شخصیت و امضا

کساني که به طرف عقربهاي ساعت امضاء مي‌كنند انسان‌هاي منطقي هستند

كساني كه بر عكس عقربه‌هاي ساعت امضاء مي‌كنند دير منطق را قبول مي‌كنند و بيشتر غير منطقي هستند

می تونید مطالب جلب ومفیدیو در این زمینه ازوبلاگ آقای دکترشاه محمدی استاد عزیزم مطالعه بفرمایید.

/ 1 نظر / 11 بازدید