روزنامه‌نگاران و محيط زيست

مركز آموزش همشهري پنجمين نشست علمي خود را برگزار مي‌كند.

«روزنامه‌نگاران و محيط زيست» عنوان پنجمين نشست علمي مركز آموزش همشهري است كهروز يكشنبه 24 دي ماه از ساعت 9 تا 12:30 در فرهنگسراي مدرسه برگزار مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي همشهري،‌ جمال معيني، مديرعامل جبهه سبز ايران، محمدعلياينانلو و ناصر كرمي، روزنامه‌نگار، محمد هادي حيدرزاده، مشاور شهردار تهران درامور محيط زيست و عبدالله گيويان، جامعه‌شناس، در اين نشست حضور دارند و از جمله بهموضوعات زير خواهند پرداخت:

 •  تاريخچه توجه به مسائل زيست‌محيطي در مطبوعات ايران؛
• 
مخاطبان خبرها وگزارش‌هاي زيست‌محيطي؛
• 
 ضرورت همكاري مديريت شهري و روزنامه‌نگاران در پيشبردهدف‌هاي زيست‌محيطي؛
• 
    توسعه پايدار، ضرورت‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و روش‌‌هادرروزنامه نگاري محيط زيست

اداره اين نشست را اسماعيل عباسي، روزنامه نگار پرسابقه محيط زيست بر عهدهدارد.

البته همچون نشست‌هاي قبلي مركز آموزش همشهري، روزنامه‌نگاران و صاحب‌نظرانمي‌‌توانند ديدگاه‌هاي خود را در باره روزنامه‌نگاري محيط زيست با همكاران خود درميان بگذارند.

فرهنگسراي مدرسه در خيابان دكتر شريعتي، نرسيده به پل سيدخندان، بوستان انديشهواقع است. تلفن مركز آموزش همشهري نيز 88830966 است.

منبع:همشهری آنلاین

/ 1 نظر / 11 بازدید